Thời gian nhận tác phẩm dự thi
Từ 15/09/2015
đến hết
ngày 28/2/2016
Anh 1

Đối tượng dự thi

 Mọi công dân trong và ngoài nước, không phân biệt độ tuổi, giới tính, chụp ảnh chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp.
- Công dân dưới 18 tuổi cần có sự đồng ý bằng văn bản của cha mẹ hoặc người giám hộ.
- Thành viên Ban tổ chức, Ban giám khảo và Ban thư ký không được tham gia dự thi.

Anh3
Anh 4

Mục đích cuộc thi

- Cuộc thi nhằm tìm kiếm, tôn vinh những hình ảnh đẹp về vùng đất, con người, nét văn hoá đặc sắc của huyện Cát Hải; các điểm du lịch của huyện đảo, đặc biệt là về quần đảo Cát Bà - Khu dự trữ sinh quyển thế giới, danh lam thắng cảnh quốc gia đặc biệt.

- Cuộc thi nhằm làm phong phú thêm kho dữ liệu ảnh chính thống phục vụ công tác quảng bá xúc tiến du lịch cũng như xuất bản ấn phẩm quảng bá cho huyện Cát Hải nói riêng, thành phố Hải Phòng nói chung.

- Cuộc thi được tuyên truyền rộng rãi về mục đích, ý nghĩa thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, qua đó nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng để bảo tồn và phát huy giá trị tài nguyên tự nhiên đặc sắc của huyện Cát Hải phục vụ phát triển du lịch.

Trách nhiệm của tác giả

- Thực hiện đúng thể lệ cuộc thi; việc tác giả gửi tác phẩm tham gia dự thi coi như chấp thuận mọi quy định trong thể lệ cuộc thi.

- Chịu trách nhiệm về quyền tác giả, quyền liên quan và thuế thu nhập cá nhân (tiền Giải thưởng) theo quy định của pháp luật.

Anh

Cơ cấu giải thưởng

- 01 Giải Nhất, gồm tiền thưởng 7.000.000 đồng và Bằng Chứng nhận của Ban Tổ chức.
- 02 Giải Nhì, mỗi Giải gồm tiền thưởng 5.000.000 đồng và Bằng Chứng nhận của Ban Tổ chức.
- 03 Giải Ba, mỗi Giải gồm tiền thưởng 3.000.000 đồng và Bằng Chứng nhận của Ban Tổ chức.
- 06 giải Khuyến khích, mỗi Giải gồm tiền thưởng 2.000.000 đồng và Bằng Chứng nhận của Ban Tổ chức.
- Mỗi tác phẩm được chọn Triển lãm sẽ được Ban tổ chức cấp Bằng chứng nhận và trả nhuận ảnh 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng).

Thời gian và nơi nhận tác phẩm

- Thời gian nhận tác phẩm: Từ 01/09/2015 đến hết 28/2/2016.
Các tác giả tham gia dự thi bằng hai cách
- Cách 1:  Gửi ảnh trực tiếp tại website này, thực hiện theo hướng dẫn tại mục "Đăng ảnh"
- Cách 2: Nộp ảnh trực tiếp cho Ban Tổ chức hoặc gửi theo đường bưu điện.
Vui lòng xem chi tiết Thể lệ và tải mẫu Phiếu đăng ký tại đây
Nơi nhận tác phẩm: Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Phòng
Số 18 phố Minh Khai, quận Hồng Bàng, Tp. Hải Phòng
Phụ trách: Ms. Trần Vũ Quỳnh, Tel: 0313569564 - Mobile: 0993239089