Thời gian nhận tác phẩm dự thi
Từ 15/09/2015
đến hết
ngày 28/2/2016

Liên hệ


Trung tâm thông tin xúc tiến du lịch

Sở văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Phòng

Số 18 Minh Khai, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng

Email: info@haiphongtourism.gov.vn

Người phụ trách: Bà Trần Vũ Quỳnh

Điện thoại: 0313569564 - Di động: 0993239089

Mã bảo mật